Danh sách sinh viên lớp HHK36

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HHK36

 

STT

MSSV

Họ và tên

Ghi chú

1

1211546

Lê Hoàng

Châu

 

2

1210252

Hoàng Kim

Diệu

 

3

1211548

Hà Thị Bích

Duyên

 

4

1210253

Trịnh Phi

Dương

 

5

1210281

Hồ Thị Minh

Hạnh

 

6

1210280

Mai Tuyết

Hạnh

 

7

1210257

Đàm Văn

Hiếu

 

8

1210282

Bùi Thị

Hoàn

 

9

1210258

Nghiêm Thanh

Hoàng

 

10

1210278

Hoàng Thị

Huyền

 

11

1210283

Châu Thị

Kim

 

12

1211549

Nguyễn Thị

Loan

 

13

1210285

Hoàng Thị Như

Lan

 

14

1210284

Võ Gia

Linh

 

15

1210260

Phạm Thị Mai

Ly

 

16

1211550

Lê Xuân

Mạnh

 

17

1210287

Võ Thị Kiều

My

 

18

1210263

Phạm Bảo

Ngọc

 

19

1211551

Trần Thị

Nhàn

 

20

1210262

Tou Neh My

Nhon

 

21

1210289

Võ Thị Mỹ

Nhung

 

22

1210264

H’ Ly Dơ

Niê

 

23

1210288

Đào Thị

Nụ

 

24

1210004

Kră Jãn

Phrin

 

25

1210291

Hồ Thị Bích

Phước

 

26

1210266

Nguyễn Thị Thanh

Phước

 

27

1210290

Nguyễn H. Uyên

Phương

 

28

1211552

Nguyễn Thanh

Sơn

 

29

1210292

Trần Thị Thu

Sương

 

30

1212134

Lê Nguyễn Thị Kiều

Tâm

 

31

1210275

Đào Thị Thu

Thảo

 

32

1211555

Nguyễn Thị Phương

Thảo

 

33

1210298

Trần Thị

Thảo

 

34

1210300

Vũ Thị

Thúy

 

35

1211553

Cao Thị Hoài

Thương

 

36

1210299

Nguyễn Thị Hoài

Thương

 

37

1210268

Phan Huy Phương

Trang

 

38

1210297

Đặng Ngọc

Trung

 

39

1210301

Nguyễn Đăng Anh

Tuấn

 

40

1210271

Bùi Thị

Tuyết

 

41

1210272

Đào Thị

Tươi

 

42

1210276

Phạm Thị Thục

Uyên

 

43

1210302

Hồ Khánh

Vân

  

Các tin khác