Giới thiệu

Giới thiệu chung vể Khoa Hóa học

Khoa Hóa học ngày nay nguyên là Tổ Hóa học thuộc Khoa Hóa-Sinh vào thời gian đầu hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt (1977-1980). Vào năm 1981, Khoa Hóa học được thành lập và đã trở thành một trong bốn Khoa chuyên ngành đầu tiên của Trường Đại học Đà Lạt. Trong hơn ba mươi năm hình thành và phát triển, Khoa đã trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học cơ bản của Trường Đại học Đà Lạt, với đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ  và tiến sĩ. Hầu hết các giáo trình giảng dạy về Hóa học trong và ngoài Khoa đều do cán bộ giảng dạy trong Khoa đảm nhận. Hàng năm, các cán bộ trong Khoa đều được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua các khóa đào tạo, các đợt thực tập hoặc tham dự những Hội nghị, Hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước.

    

                                      Mùa xuân trên con đường vào khoa Hóa học 

Hiện nay, Khoa Hóa học của Trường Đại học Đà Lạt đào tạo ở trình độ Đại học theo các chuyên ngành sau:

 1. Hóa học Vô cơ - Phân tích
          2. Hóa học Hữu cơ - Hợp chất thiên nhiên
         
3. Sư phạm Hóa học 

Ngoài ra, các cán bộ giảng dạy trong khoa còn tham gia đào tạo trình độ Sau đại học ngành Hóa Phân tích của Trường. 

v CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Khoa Hóa học có chức năng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực hóa học.  Các hoạt động  chuyên môn của tập thể giảng viên đều nhằm đến việc trước hết xây dựng cho sinh viên một kiến thức cơ sở tốt (background), sau đó tiếp cận và khám phá những kiến thức tiền phong (new frontiers).  Đi cùng với hai quá trình này là sự phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của người học bằng việc vận dụng linh hoạt kiến thức và phương pháp tư duy sáng tạo. Ngoài ra, Khoa Hóa học còn nhắm đến tạo một môi trường đại học (life at university) ngày càng hiệu quả để người học có thể phát triển các kỹ năng sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội cũng như để bốn năm học ở bậc đại học trở thành một khoảng thời gian đầy ấp niềm vui – niềm vui khám phá và niềm vui sống.

Người học có thể lựa chọn từ Khoa Hóa học các quá trình đào tạo sau:

- Đào tạo Cử nhân Hóa học Sư phạm hệ chính quy (4 năm) và các hệ chuyên tu, tại chức. Hệ đào tạo này đã và đang cung cấp đội ngũ giáo viên dạy môn Hóa học có chất lượng cho các trường trung học.
     - Đào tạo Cử nhân Hóa học hệ chính quy (4 năm).  Các sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông, làm công tác nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, các trường đại học hoặc làm việc ở bộ phân liên quan đến hóa học trong các nhà máy, cơ sở sản xuất.
    - Đào tạo Cử nhân Hóa học hệ chuyên tu và tại chức tại các cơ sở liên kết với trường trong và ngoài tỉnh. Hệ này đã và đang góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho những ngững người đang làm việc, thực hiện việc xây dựng một xã hội học tập suốt đời.
    - Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích. Hệ đào tạo này nhắm đến mục đích nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng, giáo viên các trường trung học phổ thông, cho cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý của các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục - đào tạo.

Các văn bằng Cử nhân Hóa học và Thạc sĩ Hóa phân tích do nhà trường cấp được công nhận trong và ngoài nước. Vì vậy, người được cấp văn bằng có thể sử dụng để học tiếp các bậc học cao hơn ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

v BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

1977 – 1980

- Tổ trưởng:            GV. Phan Tất Đạt

- Tổ phó:                GV. Bùi Xuân Anh

1980 – 1986

- Trưởng khoa:        PGS.TS. Nguyễn Hữu Khôi

- Phó trưởng khoa:   PGS.TS. Nguyễn Mộng Sinh

- Phó trưởng khoa:   TS. Nguyễn Văn Cẩn

1986 – 1988

- Trưởng khoa:          GVC. Nguyễn Văn Tòng

- Phó trưởng khoa:     ThS. Phan Bá Ngân

1988 – 1990

                     - Trưởng khoa:      GVC. Nguyễn Văn Tòng

1990 - 1994

- Trưởng khoa:          GVC. Nguyễn Văn Tòng

- Phó trưởng khoa:     ThS. Trần Kim Cương

   1994 – 1999 (Khoảng thời gian này, Khoa được tái cơ cấu và gọi là Ban)

                                    - Trưởng Ban:            TS. Nguyễn Quốc Tuấn

               1999 – 2000

- Trưởng khoa:           TS. Nguyễn Quốc Tuấn

- Phó trưởng khoa:      PGS.TS. Lê Ngọc Chung

2000 – 2008

- Trưởng khoa:           TS. Nguyễn Quốc Tuấn

- Phó trưởng khoa:      ThS. Trần Kim Cương

2008 – 2014

- Trưởng khoa:           ThS. Phan Bá Ngân

- Phó trưởng khoa:      ThS. Trần Kim Cương

2014 →nay

- Trưởng khoa:            TS. Nguyễn Văn Hạ

- Phó trưởng khoa:       TS. Trịnh Thị Điệp

- Phó trưởng khoa:       ThS. Huỳnh Đình Dũng

 

Các tin khác