Tin Tức - Sự kiện

Hội nghị Khoa học Sinh viên - Năm 2016

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2016

Vào ngày 31/05/2016, nhà trường đã tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên tại khu giảng đường A31. Sinh viên Khoa Hóa học đã có 2 báo cáo tại Tiểu ban 1: Tự nhiên - Công nghệ.

Với kết quả, đề tài " Nghiên cứu chiết xuất flavonoid trong cây chè dây mọc tại Lâm Đồng" đạt giải Ba và đề tài "Nghiên cứu chiết dầu gấc từ màng gấc và một số sản phẩm tận thu từ quả gấc" đạt giải Khuyến khích, các nhóm nghiên cứu của sinh viên Khoa Hóa học đã chứng tỏ không những khả năng nghiên cứu khoa học mà còn cả kỹ năng báo cáo của mình.

  1. NGHIÊN CỨU CHIẾT DẦU GẤC TỪ MÀNG GẤC VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM TẬN THU TỪ QUẢ GẤC. 

Do nhóm sinh viên thực hiện gồm:

- Nguyễn Đăng Anh Tuấn

- Đặng Ngọc Trung

- Bùi Thị Hoàn

  - Võ Thị Kiều My

Đạt giải Khuyến khích Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2016

2NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT FLAVONOID TRONG CÂY CHÈ DÂY MỌC Ở LÂM ĐỒNG.

           Do nhóm sinh viên thực hiện gồm:

            - Phạm Thị Lan Ngọc

            - Tạ Thị Hồng Huệ

            - Trần Đỗ Hồng Quân

Đạt giải Ba Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2016


Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Sinh viên Đặng Ngọc Trung, lớp HHK36 - đại diện cho nhóm để trình bày báo cáo trước Hội nghị

 

Sinh viên Phạm Thị Lan Ngọc, lớp HHK37 - đại diện nhóm để trình bày báo cáo trước Hội nghị 

Nhóm sinh viên Khoa Hóa học tham gia Nghiên cứu khoa học năm 2016

Các tin khác